เอาดี้ (เยอรมัน: Audi; บางครั้งเรียก ออดี้ ในภาษาอังกฤษ) เป็นชื่อบริษัทผลิตรถยนต์ ของเยอรมนี มีสำนักงานอยู่ที่เมืองอิงโกล์ชตัดช์ ใกล้เมืองมิวนิก ในแคว้นบาวาเรีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1899 จัดว่าเป็นรถที่มีคุณภาพทัดเทียมกับเมอร์ซีเดส-เบนซ์ และ บีเอ็มดับเบิลยู ปัจจุบันอยู่ในเครือโฟล์กสวาเกน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในเยอรมนี ซึ่งเอาดี้ก็มีบริษัทในเครือคือลัมโบร์กีนี รถยนต์สปอร์ตจากประเทศอิตาลี รุ่นปัจจุบันของรถเอาดี้ ได้แก่ A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT, R8

การผลิตสำหรับรถรุ่น Audi ในปีต่างๆ

ปี/รุ่น    A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q3 Q5 Q7 TT R8
1998    — 143,974 271,152 174,867 15,355 13,682
1999    — 143,505 252,514 162,573 14,636 52,579
2000    — 32,164 136,141 231,869 180,715 12,894 56,776
2001    — 49,369 131,082 308,778 186,467 11,708 39,349
2002    — 37,578 125,538 360,267 178,773 10,942 34,711
2003    — 27,323 159,417 353,836 168,612 21,748 32,337
2004    — 19,745 181,274 345,231 195,529 22,429 23,605
2005    — 10,026 224,961 337,705 215,437 21,515 1,185 12,307
2006    — 231,752 341,110 487 229,021 22,468 72,169 23,675 164
2007    — 231,117 289,806 25,549 243,842 22,182 162 77,395 56,766 4,125
2008    — 222,164 378,885 57,650 214,074 20,140 20,324 59,008 41,789 5,656
2009    — 206,747 282,033 84,883 182,090 8,599 105,074 27,929 22,821 2,101
2010  51,937 198,974 306,291 111,270 211,256 8,496 22,435 154,604 48,937 26,217 3,485
2011  117,566 189,068 321,045 111,758 241,862 37,301 38,542 19,613 183,678 53,703 25,508 3,551
2012  123,111 164,666 329,759 103,357 284,888 28,950 35,932 106,918 209,799 54,558 21,880 2,241

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/เอาดี้

...
Read more